Yazıcı & Erdoğan Marka Patent Ofisi

Avukat Elif Yazıcı ve Avukat Arzu Erdoğan tarafından kurulmuştur. Fikri ve Sınai Haklar alanında uzun yıllar dava takipleri ve bilirkişilik de yaparak bu alanda müvekkillerinin her türlü hukuki sorunlarına cevap verebilecek hukuki donanıma ve yetkinliğine ulaşmışlardır. Bilgi ve tecrübeleriyle tescil, koruma işlemleri, araştırma, analiz, takip, değerlendirme vb. birçok konuda hizmet sunmaktadırlar. Tüm işlerini özen, gizlilik, titizlik doğrultusunda takibini yaparak sonuçlandıran Yazıcı Erdoğan Patent müşterilerinin karşılaşabileceği her türlü hukuki sorunların çözümünde de yenilikleri takip ederek en hızlı ve etkin çözümleri sunmaktadır.

Yazıcı & Erdoğan Marka Patent Ofisi çalışmalarında, karşılıklı güven, özel ve ticari yaşama ilişkin sırların gizliliği, özenle saklanması için gereken tedbirlerin alınmış olması ve çalışma süreci içerisindeki her aşamadan müşterilerinin bilgilendirilmesine kadar her detayı düşünmüştür.

Yazıcı & Erdoğan Marka Patent Ofisi; Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım ve FSEK mevzuatı çerçevesinde ön araştırma, başvuru, tescil ve tescil sonrası işlemleri ile birlikte hukuksal konularda gerek dava öncesi gerek dava sonrası marka vekili, patent vekili, kurumsal satış yöneticisi ve marka-patent operasyon personeli ile hizmet vermektedir.

Patent Tescil

Patent hakkı, bir buluşun belirli bir süre ile sınırlı olmak üzere münhasıran üretilmesi, kullanımı ve satımı ile ilgili olarak verilen haktır. Patent hakkı buluş sahibine buluşundan belli bir süre ile tekel halinde yararlanmak olanağını vermesi nedeni ile fikri hakların yaygın bir tipini meydana getirmektedir.

Marka Tescil

Bir işletmenin mal veya hizmetini diğer işletmenin mal veya hizmetinden ayıran her türlü işarete marka denir. Marka bir işletmenin sahip olduğu taşınmaz değerler yanında en önemli gayri maddi haklarından biridir.

Endüstriyel Tasarım Tescil

Tasarım(dizayn) bir ürünün ,üzerindeki süslemenin çizgi,şekil,biçim,renk,doku,malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü gösterir.

Coğrafi İşaretler

Coğrafi İşaretler, belirgin bir niteliği, ürün veya diğer özellikleri itibariyle bölgesi ya da ülkesi ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir. Ve bu işaretler “tescil” edilebilir değerleri simgeler.

Faydalı Model

Daha önce kimse tarafından bilinmeyen bir ürün ortaya çıkaran, var olan bir üründe geliştirme ortaya koyarak üretimde veya işleyişte yenilik sağlayan, bulan icat eden kişiye, icada konu ürünü belirli bir süre ile üretme, kullanma, satma, ihraç veya ithal etme hakkını elde etme sürecine faydalı model denir.

Hukuk

Tescilli bir marka sahibine münhasır hak sağlar ve marka sahibinin üçüncü kişiler tarafından markasının izinsiz kullanımını önleme yetkisi vardır. Bu önleme hakkı, yayın tarihi itibariyle hüküm kazanır.