Yazıcı & Erdoğan Hukuk Danışmanlık

Yazıcı & Erdoğan Hukuk  Danışmanlık avukatları ve tüm bağlı hizmet ekibi olarak, sizlerin hukuki açıdan her türlü ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılamak ve bir hukuk danışmanından istenen tüm beklentilerin üzerinde buna cevap vermeye çalışmak, bu anlamda ekonomik ve ticari açıdan sizin gelişmenize katkıda bulunmak temel felsefemizdir.

Bu nedenlerle, büromuz her zaman yeni fikirlere açık olan ve değişimi sürekli olarak takip eden ve teknolojiyi sonuna kadar kullanmaya çalışan bir hukuk bürosu olarak, müvekkillerine en hızlı ve en doğru bilgiyi, en güvenilir bir şekilde ulaştırmayı ve en önemlisi müvekkillerine karşı her yönden şeffaflığı sağlarken, dışarıya karşı da sizlerin sırlarını korumayı öncelikli ilke edinmiştir.

Yazıcı & Erdoğan Hukuk  Danışmanlık tarafından alınan işler özen, gizlilik, titizlik, sadakat öncelikleri doğrultusunda yerine getirilmekte ve müvekkil memnuniyetine önem verilmektedir. Yenilikçi, profesyonel ve dinamik iş anlayışı ile hukuki sorunlara akılcı ve kesin çözümler üretilmekte, başarılı, çalışkan, dürüst ekip anlayışını insana ve vicdani değerlere saygılı, adalete ve hukukun üstünlüğüne bağlı hukuk anlayışı ile bağdaştırarak Merkez İnegöl/Bursa olmak üzere ülke çapında hizmet veren Saygıdeğer ve sayılı hukuk bürolarından biridir. Büromuzda 1992 yılından günümüze kadar binlerce şahıs ve şirketlerden oluşan müvekkillere avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

07cb78b4-0e7d-4225-8294-519048a595ef

Aile Hukuku

Aile Hukuku boşanma, evlenmenin butlanı veya iptali, yaş küçüklüğü, gaiplik, kısıtlılık veya bekleme müddeti nedeniyle mahkemenin evlenmeye izin vermesi , maddi ve manevi tazminat, boşanan kadının eşinin soyadını kullanmasına izin, Boşanan kadının bekleme müddetinin kaldırılması, Çocuğun velayeti veya velayetin değiştirilmesi boşanmada mal paylaşımı aile konutu şerhi konulması veya şerhin kaldırılması, aile mallarının korunması, aile soyadının değiştirilmesi, babalık, soy bağına itiraz ve iptal, soy bağının reddi, evlat edinme ve evlatlık ilişkisinin kaldırılması, nişanın bozulması nedeniyle maddi ve manevi tazminat ve diğer genel hükümleri düzenleyen hukuk dalıdır.

Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku bir özel hukuk dalıdır ve eşitler arasında meydana gelen ve borç ilişkisi adı verilen hukuki ilişkilerin incelendiği bir disiplindir. Borçlar Kanunu özel hukukta borçlar hukukuna kaynaklık eder ve borçlar hukuku alanına giren borç ilişkilerini düzenleyen bir kanundur.Hukuk Büromuz gerek şahsıların gerekse de şirketlerin kişisel-ticari ilişkilerinden veya kanundan kaynaklanan uyuşmazlıklarının çözümü, anlaşma durumlarının değerlendirilmesi ve sağlanması, alacaklarının tahsili gibi konularda hizmet vermektedir. Bu kapsamda kişisel haklardan, haksız fillerden, sebepsiz zenginleşmeden, sözleşmelerden veya benzerlerinden doğan tüm uyuşmazlıklar hakkında dava açılması ve mahkemeler nezdinde vekil olarak müvekkilin temsili sağlanmaktadır.

Ceza Hukuku

Yazıcı & Erdoğan Hukuk  Danışmanlık, Ceza Hukuku alanında soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Sulh Ceza, Asliye Ceza, Ağır Ceza Mahkemelerinin görev konusunu oluşturan davalarda mağdur, müşteki vekilliği ve sanık müdafiliği yapılarak dava takip edilmektedir.

Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku

Yazıcı & Erdoğan Hukuk  Danışmanlık, Marka, Patent, Endüstriyel tasarım ve diğer Fikri ve Sınai mülkiyet haklarına tecavüzlerin önlenmesi, bu hakların korunması ve uğranılan zararların tazminine ilişkin tespit ve davalar ve bu hususlarda her türlü danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca Marka, Patent ve Endüstriyel tasarımlara ilişkin tespit ve davalarda Bilirkişilik yapmakta, Rekabet Hukuku ve uygulamaya ilişkin davalarda her türlü hukuki yardımlarda bulunmaktadır.

Gayrimenkul ve Eşya Hukuku

Eşya hukukunun önemli bir parçası olan gayrimenkul hukuku, içerisinde birçok detayları ve istisnaları ile birlikte kapsamlı bir hukuk dalıdır. Bu alanda, hukuki danışmanlık alınması ileride karşılaşılacak sorunları önlemek açısından önem kazanmaktadır.

Hukuki Danışmanlık

Tecrübeli Avukat kadrosu ile her türlü hukuki ihtilafa etkin çözümler getiren Yazıcı & Erdoğan Hukuk Danışmanlık pek çok hukuk alanında uzmanlaşmış olup, her şeyden önce adalete hizmet vermektedir.

İcra Hukuku

Yazıcı & Erdoğan Hukuk  Danışmanlık, alacaklıların alacaklarına en kısa zamanda kavuşabilmeleri için icra takibi yolu ile tahsili yoluna gitmekte, icra takiplerinden doğan her türlü haciz, muhafaza işlemlerini yapmakta ve her türlü davayı takip etmektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İhbar, kıdem tazminatı ve iş kazalarından doğan tüm tazminat davaları, İşçi alacakları ile Tazminat haklarının alınmasında hukuki danışmanlık ve hizmetlerinin yanı sıra işe iade ve sair tüm iş davalarında hak sahiplerine avukatlık hizmetleri de vermektedir.

Miras Hukuku

ye-211

Miras Hukuku, mirasçılık belgesi verilmesi, muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil, vasiyetnamenin iptali, miras taksim sözleşmesi,tenkis,terekenin korunması, mirasta istihkak ve mirasla ilgili diğer hukuki düzenlemelere ilişkin olup Yazıcı & Erdoğan Hukuk Danışmanlık bu alanda da müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Ticaret Hukuku

ye-203

Yazıcı & Erdoğan Hukuk  Danışmanlık Ticari hayatı ilgilendiren tüm uyuşmazlıkların çözümü ve danışmanlıklar, sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve hukuki görüşler oluşturulması konularında müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.