Genel

6100 Sayılı Hmk Tazminat ve Alacak Davaları

DavaTürleri Eda davası(m.105), Tespit Davası(m.106), Belirsiz alacak ve tespit davası(m.107), İnşai dava(m.108), Kısmi dava(m.108), Dava yığılması(m.110), Terditli dava(m.111), Seçimlik dava(m.112), Topluluk davası(m.113). BELİRSİZ ALACAK VE TESPİT DAVALARI M.107-Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkansız olduğu hallerde,alacaklı,hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek…

Devamını Oku
Genel

Sosyal Medyadan Delil Elde Etme Yöntemleri

Hukuk yargılamasında iddiaların ispatlanması için delil sunuyoruz.Bir verinin delil niteliği taşıması için belirli şartlar vardır.5651 sayılı kanunla bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değer veri olarak tanımlanıyor. Dijital delil nedir?Dijital veri şeklinde bulunan bilgilerin adli bilişim süreçlerinde yargılama ile ilgili olarak açıklanabilir,raporlanabilir hale getirilmiş bilgi ve verilerdir.Her dijital veri dijital delil olamaz ancak her…

Devamını Oku
Genel

Kiralananın Tahliyesi

Taşınır ve taşınmazların kiraları ile ilgili tüm hususlara 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu düzenlemeleri uygulanacaktır.  Tahliye davasına ilişkin hükümler Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmekle beraber İcra İflas Hukuku’nda da düzenleme mevcuttur. Tahliye davası ilk olarak Borçlar Kanunu özel hükümler çerçevesinde açılabileceği gibi diğer yandan İcra İflas Kanunu gereğince de tahliye davası yoluna başvurulabilecektir. Tahliye davası, kira sözleşmesini sona erdirerek…

Devamını Oku
Genel

Kamulaşırma Nedir?

1)KAMULAŞTIRMA nedir? Anayasamızın 35.maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkı temel haklardan olup,bu hak ancak kamu yararı amacıyla ve kanunla sınırlanabilir.Kamu yararı amacıyla mülkiyet hakkının kısıtlandırılması da ancak kamu yararı kararı ile olabilir ki ,bu da kamulaştırma işlemini gündeme getirir.Anayasanın 46.maddesinde bu husus özel olarak düzenlenmiş olup bu maddede yazılı şartlar söz konusu olduğunda bedeli peşin ödenmek kaydıyla…

Devamını Oku
Genel

Konutunuzun Bulunduğu Sitede Simit Fırını Açılabilir mi?

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 24. Maddesi “Yasak İşler” başlığı altında   bu hususa yer vermiştir.Şöyle ki:Anagayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde; hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün dışındadır. Yasaklanan yer için kat malikleri kurulu…

Devamını Oku
Arabuluculukİş Hukuku

İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa göre:Arabuluculuk,sistematik teknikler uygulayarak ,görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren,onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren,tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde çözüm önerisi de getirebilen,uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyari olarak…

Devamını Oku